Werkt ECIW echt?

Werkt ECIW echt?

Werkt Een Cursus in Wonderen echt?
Helpt het boek je echt om je leven gelukkiger te maken?

Het antwoord daarop is: Ja.
En nog geen klein beetje.

Maar de mate waarin het helpt hangt helemaal van jezelf af.
En dan voornamelijk van je bereidwilligheid om naar de Heilige Geest te luisteren.

Een Cursus in Wonderen vereist dat jij, op elk moment, toegeeft dat jij zelf niet weet wat de juiste beslissing is.

En het boek veronderstelt dat jij, op elk moment, de belangrijke beslissingen overlaat aan je innerlijke gids, die wel weet wat er goed voor je is.

De Stem van de Heilige Geest is even sterk als jouw bereidwilligheid tot luisteren.

(T.8.VIII.8.7-8)

Bereidwilligheid dus.
En die bereidwilligheid gaat onlosmakelijk samen met aandacht.

Wij zijn leerlingen in het klaslokaal van de Heilige Geest. En dus moeten we aandachtig zijn.

Op elk moment van de dag moeten wij aandachtig zijn voor datgene wat zich aanbiedt in ons leven.
We moeten ons ten allen tijde bewust blijven van wat we voelen, wat we doen, wat we willen bereiken…

Alleen met aandacht voor wat zich aan-biedt kunnen wij bewust de leiding overdragen aan onze Gids.

Het is mogelijk een toestand te bereiken waarin je jouw denkgeest zonder bewuste inspanning onder mijn leiding plaatst, maar dit veronderstelt een bereidwilligheid die jij nu nog niet ontwikkeld hebt. De Heilige Geest kan niet méér vragen dan jij bereid bent te doen. (T.2.VI.6.1-2)

De Cursus spreekt dus over een ‘bewuste inspanning’ om aandachtig te zijn, zolang onze bereidheid niet perfect is.

Ze behelst een soort “nu-bewust-zijn” op elk moment van de dag. 

Het volledig aanwezig zijn in het huidige moment, waarbij je je bewust bent van je situatie en de acties die je onderneemt. 
In plaats van je te laten meeslepen door evenementen zet je een stapje terug, en bekijkt je het even vanop een afstand.

Je herinnert je op elk moment dat je in het klaslokaal van de Heilige Geest zit, wat er zich ook aandient.

Ik merk dat ik over de jaren heen een zekere bereidheid heb ontwikkeld. Het wordt namelijk gemakkelijker om de Heilige Geest te vertrouwen wanneer je elke keer opnieuw ervaart dat zijn leiding écht helpt, en je intense vreugde brengt. 

Aandacht daarentegen, blijft ook voor mij een uitdaging

Ik merk dat mijn ego op alle mogelijke manieren mijn aandacht saboteert.

 • Wanneer ik moe ben, ben ik minder aandachtig.
 • Wanneer het druk is, ben ik minder aandachtig.
 • Wanneer ik me verlies in het streven naar resultaten, verlies ik ook aandacht.
 • Wanneer er heftige dingen gebeuren, is mijn aandacht afgeleid door mijn gevoelens.
 • Wanneer ik me zorgen maak, trekken die mijn aandacht.
 • Wanneer ik pijn voel, zowel fysiek als emotioneel, trekt die alle aandacht. De Cursus zegt hierover: Pijn dwingt aandacht af, door die van Hem weg te trekken en op zichzelf te richten. (T27.VI.1-3)

Gelukkig is hulp op elk moment beschikbaar voor ons.
Wij staan er nooit alleen voor.

Maar we moeten onszelf wel trainen om daadwerkelijk hulp te vragen, en aandachtig te zijn voor datgene waarmee we hulp behoeven.

Werkt Een Cursus in Wonderen echt?
Absoluut. Maar jouw bijdrage is cruciaal.

Oefen dus niet alleen de bereidheid om hulp te vragen, maar ook de bereidheid om bewust en aandachtig te leven.

Ik wens het je toe!

ps. op 26 november gaf ik een lezing voor vzw Een Cursus in Wonderen Vlaanderen . Je kunt mijn lezing herbeluisteren op hun pagina via deze link.

ps2. Wil je andere Cursus Studenten in Vlaanderen ontmoeten? Bekijk dan zeker eens de website van Een Cursus in Wonderen Vlaanderen.

Geldzorgen oplossen met Een Cursus in Wonderen

Geldzorgen oplossen met Een Cursus in Wonderen

“Schenk hun daarom van jouw overvloed, en leer je broeders die van hen kennen. Deel hun illusie van schaarste niet, anders zul jij jezelf als ontberend zien.”(T7.VII.7:7-8)

Een Cursus in Wonderen

Twee vrienden van mij worstelen op dit moment onafhankelijk van elkaar met een gevoel van schaarste door financiële problemen. Voor de ene dreigt een faillisement. De andere is een topper in zijn vakgebied maar vindt geen werk.

Omdat er de laatste tijd zoveel te doen is rond artificiële intelligentie vroeg ik het volgende aan ChatGPT:
“Wat zegt een Cursus in Wonderen over het ervaren van schaarste in je leven?”

Het antwoord dat ik kreeg van ChatGPT bestond uit vier paragrafen. Dit zijn de eerste drie:

 • Een Cursus in Wonderen behandelt het onderwerp schaarste in iemands leven op een diepgaande manier. Volgens de Cursus komt schaarste voort uit een illusoire overtuiging in de geest die gebaseerd is op het idee van afgescheidenheid van anderen en van de bron van overvloed. Het stelt dat deze overtuiging van schaarste resulteert in allerlei vormen van gebrek, zoals geldgebrek, tijdgebrek, liefdesgebrek enzovoort.
 • De Cursus stelt dat deze ervaringen van schaarste in werkelijkheid niet echt zijn, maar slechts illusies die voortkomen uit onze verkeerde perceptie van onszelf en de wereld. Het zegt dat we in werkelijkheid volkomen verbonden zijn met de bron van oneindige liefde en overvloed, en dat schaarste alleen maar een tijdelijke staat is die we ervaren wanneer we ons afgescheiden voelen van deze bron.
 • Om de illusie van schaarste te doorbreken, moedigt de Cursus ons aan om onze denkpatronen te veranderen en ons bewust te worden van de werkelijke aard van overvloed. Het benadrukt het belang van vergeving, zowel van onszelf als van anderen, om onze geest te zuiveren van de blokkades die schaarste in stand houden.

Nou, ik had het zelf aan een leek niet beter kunnen uitleggen, en ik stuurde die tekst dan ook alvast door aan één van mijn twee vrienden.

ChatGPT antwoordde ook nog met een -overigens cruciale- vierde paragraaf:

 • Volgens de Cursus is ware overvloed geen kwestie van externe omstandigheden, maar eerder een innerlijke staat van zijn. Het suggereert dat wanneer we onze overtuigingen van schaarste loslaten en ons openstellen voor de liefde en overvloed die inherent aanwezig zijn, we een ervaring van ware vervulling kunnen vinden, ongeacht de uiterlijke omstandigheden.

Deze laatste paragraaf is moeilijker uit te leggen aan wie met financiële problemen kampt, en kan ook voor bijkomende angst zorgen.

Want het klinkt een beetje als zeggen: “tja, je kan misschien geen boterhammen meer kopen maar het is toch allemaal een illusie. Mediteer maar lekker en dan vergeet je wel dat je honger hebt.”

Op dat moment schiet het ego natuurlijk in een kramp. Want waarom zouden we een Cursus in Wonderen toepassen als die niet daadwerkelijk voor verbetering zorgt in ons illusoire afgescheiden leventje hier op aarde? Ons ego schreeuwt: “Wat ben ik met innerlijke vrede als ik moet struggelen om rond te komen?”

Wat ons ego eigenlijk wilde lezen in die vierde paragraaf van chatGPT was: “Als we ons openstellen voor liefde dan zal er overvloed in ons leven komen en zullen de uiterlijke omstandigheden onze innerlijke rijkdom weerspiegelen”.

Maar dat staat er dus niet. 🙁 Zullen we de Cursus dan maar meteen weggooien wegens niet bruikbaar bij extreme geldzorgen en financiële problemen?

Niet doen.

Geldzorgen en financiële problemen oplossen met Een Cursus in Wonderen

Zoals ik al eerder aanhaalde in deze blog, is de Cursus gelukkig wél een zeer praktische Cursus.

“Dit is geen cursus in het spelen met ideeën, maar in de praktische toepassing ervan. Niets kan specifieker zijn dan dat jou wordt gezegd dat je zult ontvangen als je vraagt. (T11.VIII.5:3-4)

Wow, wacht even. “Ontvangen als je vraagt”. Dat klinkt goed.

De Heilige Geest zal ieder specifiek probleem beantwoorden, zolang jij gelooft dat problemen specifiek zijn. Zijn antwoord is zowel veelvoudig als een, zolang jij gelooft dat het ene veelvoudig is.” . (T11.VIII.5:5-6)

Met een “specifiek probleem” bedoelt Jezus de ontelbare specifieke vormen die problemen aannemen hier in de aardse illusie. En hij zegt dus letterlijk dat de Heilige Geest antwoorden kan bieden voor al die ontelbare specifieke problemen, inclusief geldproblemen.

Maar wat Jezus ook zegt (“Zijn antwoord is zowel veelvoudig als één”) is dat de Heilige Geest ons ‘onderweg’ zal leren dat wij in werkelijkheid maar één probleem hebben: het illusoire geloof dat wij afgescheiden zijn van God, onze bron. De ene oplossing daarvoor, en dus de oplossing voor al onze problemen, is dat we ons herinneren dat de afscheiding van God nooit gebeurde, en dat wij nog steeds veilig zijn.

Ons ego vraagt: “Wacht even…Heeft Jezus nu gezegd dat hij ons geld gaat geven, of hoe zit dat nu?”

Mijn ervaring met het universum is dat het expansief is. Schaarste is van het ego. Liefde breidt per definitie constant uit. Schaarste is één van de vele symbolen van angst en schuld die ons gevangen houden in de droom, die dan ook nog eens een nachtmerrie blijkt te zijn. Maar wij hoeven geen nachtmerrie te leven. God heeft geen armoedebewustzijn.

Er is niks spiritueels aan geldtekort, behalve dan dat het de geweldige kans biedt om te leren dat wij recht hebben op overvloed, omdat wij in werkelijkheid overvloed zijn.

Schaarste is dus een roep om liefde. 

We bidden: “Help mij om mijn perceptie te veranderen van angst naar liefde”.

De oplossing voor een gevoel van schaarste ligt zoals steeds in het overdragen van onze zorgen aan de Heilige Geest. Hij is de perfecte geldmanager.

Ons vertrouwen in Hem is de beste investering die we ooit kunnen maken. Hij zal, zonder uitzondering, onze financiële problemen oplossen, op de best mogelijke manier, op het best mogelijke moment en in de best mogelijke vorm voor ons:

Alleen de Heilige Geest weet wat jij nodig hebt. Want Hij zal jou alles geven wat de weg naar het licht niet verspert. En wat anders zou je nodig hebben? In de tijd geeft Hij je alle dingen die je hebben moet, en zal die vernieuwen zolang jij ze nodig hebt. Hij zal jou niets ontnemen zolang je het maar enigszins nodig hebt. En toch weet Hij dat alles wat je nodig hebt tijdelijk is, en slechts zal voortduren tot je van al je behoeften afstapt en beseft dat ze allemaal zijn vervuld. (T13.VII.12:1-6)

Merk op dat De Cursus zich hier duidelijk niet op één lijn plaatst met manifestatie-boeken zoals ‘The Secret’. Jezus waarschuwt ons duidelijk om het ‘manifesteren’ van overvloed niet in de handen van ons ego te leggen. Waarom zouden wij veel energie steken in het najagen van de schijnbare oplossingen van onze problemen, als wij zelf eigenlijk niet weten wat ons werkelijke probleem is?

‘Zoek, maar vind niet’ blijft het grimmige bevel van deze wereld, en niemand die de doelstellingen van de wereld nastreeft kan anders handelen.(H13.5:8)

Het gebruik van manifestatie-technieken zoals visualisatie, vision boards, geld-gerichte gedachten etc. kan gewoon een methode van het ego worden om ons langer in de hel te houden. 

Vraag dan ook niet aan jezelf wat jij nodig hebt, want dat weet je niet, en eigenraad doet pijn. Want wat jij nodig meent te hebben zal alleen dienen om jouw wereld af te schermen tegen het licht, en jou onwillig maken om de waarde die deze wereld werkelijk voor je bevatten kan in twijfel te trekken. (T13.VII.11:1-6) 

Alleen de Heilige Geest is dus een veilige financiële coach, die onze geldzorgen en financiële problemen kan oplossen. Hij weet wat we nodig hebben, en hij kan het ons geven.

Hoe kunnen we ons dan praktisch tot hem richten en zijn hulp inroepen?

De Foundation For Inner Peace, de uitgever van Een Cursus in Wonderen, heeft een mooie YouTube video waarin ze het ervaren van overvloed bespreken. Tam Morgan vertelt daarin dat het eigenlijk neerkomt op een heel simpel gebed:

“Give me whatever is best for me.”
“Geef me dat wat het beste voor mij is”.

Als we deze woorden oprecht durven menen, als er voldoende bereidheid is om niet onze eigen wil door te drukken, dan mogen we er van op aan dat het antwoord zal komen. En we mogen er op vertrouwen dat de Heilige Geest de schaarste in ons leven zal ‘oplossen’.

Dat staat trouwens mooi en liefdevol samengevat in les 358:

Les 358

Geen enkel beroep op God kan onverhoord en zonder antwoord blijven. En hiervan kan ik zeker zijn: Zijn antwoord is het antwoord dat ik werkelijk wens. (WdII.358.t)

Ps. Bovenstaande blogpost bewijst enerzijds hoe krachtig Artificiële intelligentie zoals ChatGPT is. Anderzijds toont het er ook de limieten van aan. Net zoals dokter Google niet altijd de juiste informatie biedt wanneer we ziek zijn, gaf ChatGPT ons een antwoord zonder de specifieke context van de vraag te kennen. In de handen van het ego kan ChatGPT dan ook een bron van angst worden of een tool die tot verwarring leidt over de boodschap van Jezus in De Cursus.

ChatGPT voelt voor mij als een nuttige tool voor ervaren studenten van de Cursus omdat het snel de essentie van bepaalde ideeën kan samenvatten. Wie De Cursus al een tijdje bestudeert kan de informatie van chatGPT waarschijnlijk in de juiste context plaatsen, en aftoetsen aan zijn eigen innerlijke wijsheid. Voor anderen raad ik aan om toch vooral de oorspronkelijke Cursus te bestuderen, en zich tot de Heilige Geest te wenden in plaats van het internet om de boodschap van Jezus te ontcijferen…

Geluk is een beslissing

Geluk is een beslissing

Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe moeilijk het is om elke ochtend blij op te staan?

En toch is dat precies wat Jezus van ons vraagt in Een Cursus in Wonderen. 
Het is letterlijk een opdracht die we meekrijgen.
En dan kan je schamper je schouders ophalen en zeggen: “makkelijker gezegd dan gedaan”.
Maar is het echt wel zo moeilijk?

Wij streven voortdurend naar geluk.
We hollen duizend en één doelen na op zoek naar bevrediging..
Wij lezen zelfs Een Cursus In Wonderen in de hoop dat we ten langen leste vrede zullen vinden.
Met andere woorden: wij doen gi-gan-tisch veel moeite om gelukkig te worden. 
En dat kost heel, veel, energie.

Maar hebben wij al eens, consequent, geprobeerd om ochtend na ochtend blij te zijn?

Is dat wel zo moeilijk als het lijkt?

Je kan zeggen:
“ja maar, ik ben ziek, dan kan ik toch niet blij zijn..”
“ja maar, ik ben arm, dan kan ik toch niet blij zijn..”
“ja maar, ik ben eenzaam, dan kan ik toch niet blij zijn..”
enz.

Is dat zo?

Of wil je dan gewoon niet blij zijn?

Les 138 van Een Cursus in Wonderen zegt ons: De Hemel is de beslissing die ik moet nemen.

We maken de keuze voor de Hemel als we ontwaken, en besteden er vijf minuten aan om ons ervan te vergewissen dat we de enige beslissing hebben genomen die zinnig is. We beseffen dat we een bewuste keuze maken tussen wat bestaat en wat niets dan een schijn van waarheid heeft. Zijn schijnbestaan, gebracht naar wat werkelijkheid is, is vluchtig en doorzichtig in het licht. Het bergt nu geen verschrikking meer, want wat tot iets enorms was gemaakt, wraakzuchtig en meedogenloos van haat, vereist duisternis wil angst daarin worden geïnvesteerd. Nu wordt het als slechts een dwaze, onbenullige vergissing herkend. (WdI.138.11:1-5)

Gelukkig zijn is altijd maar één beslissing van ons verwijderd.
Ja zeker, geluk is een beslissing.
Het is de beslissing om onze rol te vervullen. 

Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld (WdI.62)

Het is door vergeving te beoefenen dat we ons herinneren wie we in werkelijkheid zijn: pure liefde, puur geluk. 

We hoeven daar dus niet naar te streven, we zijn het al.

Deze beslissing om gelukkig te zijn nemen wij de hele dag door opnieuw en opnieuw. In alle mogelijke omstandigheden en uitdagingen die onze aandacht vereisen. Telkens opnieuw worden wij uitgenodigd om onze functie te beoefenen: vergeving. 

En zo te leren wie we zijn. 
En zo simpelweg gelukkig te zijn.

Alleen door de functie te vervullen die God jou gegeven heeft, zul jij gelukkig zijn. Dat komt doordat het jouw functie is gelukkig te zijn, door het middel te gebruiken waardoor geluk onafwendbaar wordt.  Er bestaat geen andere manier. Daarom, elke keer dat jij kiest om je functie al dan niet te vervullen, kies je in feite om al dan niet gelukkig te zijn.

(WdI.64.4:1-4)

Laten we dit vandaag niet vergeten. Laten we onszelf hieraan herinneren ‘s morgens, en ‘s avonds opnieuw, en ook de hele dag door. Bereid jezelf van tevoren voor op alle beslissingen die jij vandaag zult nemen door eraan te denken dat ze in feite allemaal heel eenvoudig zijn. Elk zal leiden tot geluk of verdriet. Kan het werkelijk moeilijk zijn zo’n eenvoudige beslissing te nemen? Laat de vorm van de beslissing jou niet misleiden. Een ingewikkelde vorm betekent nog geen ingewikkelde inhoud. Het is onmogelijk dat enige beslissing op aarde een andere inhoud heeft dan precies deze ene eenvoudige keuze. Dat is de enige keuze die de Heilige Geest ziet. Daarom is het de enige keuze die er is. 

Laten we dan vandaag met deze gedachten oefenen: 

Laat me mijn functie niet vergeten. 
Laat me niet proberen de mijne in plaats te stellen van die van God. 
Laat me vergeven en gelukkig zijn.

(WdI.64.5:1-6:4)

De volgende keer dat we onszelf voorhouden dat we onmogelijk ‘gelukkig’ kunnen opstaan, moeten we misschien beseffen dat het geen kwestie van ‘kunnen’ is, maar eerder van ‘willen’. Gelukkig zijn begint elke ochtend met de bereidheid om gelukkig te zijn, ongeacht onze omstandigheden… 

Onze bereidheid is niet alle dagen even groot. De ene dag lukt al wat beter dan de andere. Sommige dagen willen wij, hoe hallucinant dat ook lijkt, simpelweg niet gelukkig zijn. 

Maar één ding is zeker: wanneer wij bereid zijn om gelukkig te zijn, en dus onze functie beoefenen, dan zullen alle krachten van de hemel ons komen helpen. 

De Verzoening is zo zachtmoedig dat je haar maar hoeft toe te fluisteren, en al haar macht zal jou ter hulp en ondersteuning toesnellen. Jij bent niet broos met God aan je zijde. (T14.IX.3:2-3)

De macht van God, en heel Zijn grenzeloze Liefde, zal je ondersteunen als je enkel je plaats zoekt in het Verzoeningsplan dat uit Zijn Liefde voortvloeit. (T16.VII.10:2)

Wij staan er nooit alleen voor.

Ik wens jou, beste lezer, toe dat je elke ochtend opnieuw zoekt naar die bereidheid diep vanbinnen. 

Geluk is een beslissing.
Het is je zo gegund om gelukkig te zijn.

We zullen vandaag proberen te begrijpen dat vreugde hier onze functie is. Als je droevig bent, blijft je rol onvervuld en is heel de wereld aldus van vreugde verstoken, net als jij. God vraagt jou gelukkig te zijn, zodat de wereld zien kan hoezeer Hij Zijn Zoon liefheeft en wil dat geen verdriet opkomt dat zijn vreugde tempert, geen angst hem bestookt die zijn vrede verstoort. Jij bent Gods boodschapper vandaag. Jij brengt Zijn geluk naar ieder die jij ziet, Zijn vrede naar ieder die jou aankijkt en Zijn boodschap ziet in jouw gelukkige gezicht. 

We zullen ons hierop vandaag in onze oefenperioden van vijf minuten voorbereiden, door geluk in ons te voelen opkomen in overeenstemming met de Wil van onze Vader en van ons. (WdI.100.6:1–8:3)

Wil jij ook overvloed ervaren? Registreer alvast voor mijn e-book.

Voortdurend tijd te kort

Voortdurend tijd te kort

Ken jij dat ook?
Het gevoel van voortdurend tijd te kort komen.
Het gevoel dat er te weinig uren in een dag zijn..

Als echtgenoot en papa van twee jonge kinderen heb ik sowieso aardig wat verantwoordelijkheden.
Daarnaast is er ook nog mijn job als regisseur.
Soms voelt het alsof ik niet toekom aan die dingen die voor mij belangrijk zijn.

Gelukkig is Een Cursus in Wonderen daar om me te helpen.
Oh ja, de Cursus heeft wel degelijk wat te zeggen over tijd.

Al in het eerste hoofdstuk, bij de principes van wonderen, lezen we:

Elke dag behoort aan wonderen te zijn gewijd. Het doel van de tijd is jou de gelegenheid te geven te leren de tijd constructief te gebruiken. (T1.I.15:1-2)

Wel, dat klinkt alvast als muziek in mijn overbezette oren 😊.

En het wordt nog beter!
Want wat verderop in de Cursus lees ik:

Het wonder is het enige middel dat jou ter beheersing van de tijd direct ter beschikking staat.
(T1.I.48:1)

Hoera. God zij geprezen.
Ik wil niks liever dan de tijd beheersen. Die lijkt me namelijk voortdurend te ontsnappen…

Praktisch: naar een gevoel van genoeg tijd.

Maar hoe doe ik dat nu in de praktijk?
Hoe kan ik minder gejaagd door het leven gaan?
Hoe kan ik het gevoel krijgen dat er tijd genoeg is?

Ik bid:
“Innerlijke Gids, hoe kan ik mijn gevoel van te weinig tijd helen?”

Voor elk van ons is het antwoord dat we ontvangen heel persoonlijk en heel praktisch.
Vaak is het ook een beetje humoristisch:

In mijn geval kreeg ik als ‘inzicht’ dat ik meer zou kunnen slapen.
Als ik meer slaap is mijn denkgeest beter uitgerust en daardoor minder snel afgeleid.
En als ik minder snel afgeleid ben dan zal ik meer dingen kunnen doen en minder tijd te kort komen.
Op die manier verhoog ik niet alleen mijn efficiëntie, maar creëer ik ook meer rust.

Wel, dankjewel Innerlijke Gids…
Maar slapen voelt als een ‘guilty pleasure’.
Er is zoveel te doen in een dag. Kan ik mezelf dan wel toestaan om te rusten?
Mijn ego roept dat meer slapen ‘averechts’ werkt: Dan heb ik nog minder tijd…

En toch klopt de leiding die ik heb ontvangen:
De waarheid is even humoristisch als ze praktisch is:
Ik moet helemaal niks doen.

Een andere kijk op tijd

Meer tijd hebben begint bij een andere kijk op de dingen. Een verandering in mijn perceptie.
Ik kan leren

 • loslaten en minder controleren, wetende dat er voor mij gezorgd wordt
 • vertrouwen dat antwoorden ten gepasten tijde vanzelf komen
 • weten dat ik al veilig ben en niks hoef te bereiken
 • leren dat het ego mij doet zoeken en niet vinden, dat het mij constant bezig houdt

Kan je het schijnbaar heel druk hebben zonder het gevoel te hebben van tijd te kort te komen?
Heel zeker.

Dat kan door het diepe geloof achter dat gevoel om te draaien:

Ik ben niet het lichaam dat rondrent en daardoor niet aan zijn noden van rust kan voldoen.
Ik ben ‘spirit’, oneindig.
En wat ik overdag doe wijzigt daar niks aan. Hoe druk ik het ook heb, het is allemaal een spel van mijn bewustzijn.

De oplossing om meer tijd in het leven te hebben is dan ook
om geregeld eens even een minuutje stil te staan
om ons te herinneren wie wij zijn.

Hoeveel tijd wij ervaren in een dag is geen objectief gegeven,
het is een subjectieve perceptie.
Wij ‘flowen’ wanneer we ons verbinden met ons Goddelijke Zelf en het stuur uit handen geven,
wanneer wij gehechtheid aan resultaten loslaten,
omdat wij ons herinneren dat ongeacht het resultaat wij al perfect zijn.

Alles is een les die God mij graag ziet leren (WdI.193.t):
Zelfs wanneer ik het gevoel heb de slaaf te zijn van mijn vele verplichtingen
kan ik inzien dat
ik altijd veilig ben
dat dit slechts een spel van het bewustzijn is
en dat ik niks hoef te kort te komen.

Wij hebben t gevoel van tijd te kort te komen
omdat wij niet in onze juiste denkgeest zitten,
omdat wij ons niet verbinden met onze bron.
Wanneer wij ons verbinden
vloeit ons leven moeiteloos.

Je ziet wat je verwacht, en je verwacht wat je uitnodigt. Je waarneming is het resultaat van je uitnodiging, en komt naar je toe zoals je haar hebt besteld. Wiens manifestaties wil je zien? Van wiens tegenwoordigheid wil je overtuigd worden?

(T12.VII.5:1-4)

Wanneer ik de controle over mijn agenda overdraag aan de Heilige Geest (mijn Innerlijke Gids)
mag ik er zeker van zijn dat die
mijn agenda altijd voldoende leeg laat
om thuis te komen bij mijn Hogere Zelf.

Trouwens: waarom zou het tijd kosten om daar te raken
waar wij altijd al zijn?

En zo wordt ook dat vervelende gebrek aan tijd, al die stress en het voortdurend rondrennen een belangrijke les die ons terug naar meer liefde kan leiden:

Elke dag behoort aan wonderen te zijn gewijd. Het doel van de tijd is jou de gelegenheid te geven te leren de tijd constructief te gebruiken. (T1.I.15:1-2)

PS. Tot slot nog een uitsmijter voor wie zich graag verdiept in de non-dualistische aanpak van de Cursus:

Te weinig tijd in je leven hebben en denken dat een Cursus in Wonderen daarbij kan helpen riskeert een voorbeeld van ‘niveau verwarring’ te worden: Alleen al denken dat er zoiets bestaat als tijd en het idee dat je daarmee aan de slag moet is bevestigen dat tijd echt is en dat er daadwerkelijk actie moet ondernomen worden… Onze ware indentiteit is tijdloos. We moeten die niet beschermen door met de tijd aan de slag te gaan. We moeten ons alleen herinneren wie wij in werkelijkheid zijn.

Het is maar dat je het weet 😉.

Wil je zelf meer overvloed in je leven ervaren, dan kan je altijd inschrijven voor mijn online ervaring.

Een vriend verliezen

Een vriend verliezen

Een tweetal jaren geleden ben ik een vriend verloren.
Zo leek het toch.
Hij ging niet dood of zo.

Maar hij stopte met antwoorden op mijn berichtjes.
Ik voelde dat hij afstand wou nemen en ik respecteerde dat.

Twijfel

Zijn afwezigheid maakte dat ik begon te twijfelen:
Deed ik iets verkeerd?
Had ik iets gedaan waardoor hij me niet meer leuk vond?

Dit zijn typische vragen van ons ego.
Het wil dat wij ons schuldig voelen.
Het herinnert er ons constant aan dat wij te kort schieten.

Ik had me kunnen wentelen in het verlies van deze vriend. Ik had me er heel erg slecht over kunnen voelen. Hierdoor zou ik diepere, vaak onbewuste, overtuigingen van mijn ego voeden:
‘Jij bent niet goed genoeg.’
‘Jij verdient geen liefde.’
‘Jij bent het slachtoffer van de wereld.’

Ik had me ook kunnen verdedigen door mijn vriend te verwijten voor wat mis ging. Een Cursus in wonderen noemt dit projectie: We projecteren buiten onszelf wat we diep vanbinnen niet willen zien.
Als ik mijn eigen schuldgevoel niet wil erkennen, dan projecteer ik het op mijn vriend die dan in mijn plaats de schuldige is van onze mislukte relatie.

Maar door mijn schuld en boosheid op mijn vriend te projecteren, zou ik een slachtoffer maken van mezelf. En dit zou alleen maar mijn geloof in de afscheiding vergroten.

Liefde: hoe Een Cursus in Wonderen ons helpt omgaan met het verlies van een vriend.

Gelukkig realiseerde ik me dankzij Een Cursus in Wonderen dat deze situatie ook een belangrijke kans was. Een kans om meer liefde te ervaren, door mijn perceptie van de situatie te veranderen.

En dus deed ik mijn uiterste best om de relatie aan de Heilige Geest te geven, terwijl ik Hem vroeg om dit voor mij te beoordelen.

Hierdoor kwam er terug vrede in mijn denkgeest.
Ik herinnerde me dat ik een Heilige Zoon van God ben die nooit tekort kan komen.
Ik besefte dat de overtuigingen die ik er op nahield over mezelf niet juist waren. Er was geen enkele reden om me schuldig te voelen, want mijn ware Zelf is zondeloos.

En omdat ik nu niet langer gemis voelde, kon ik de relatie loslaten.

De essentie was dat ik mijn vriend vergaf voor wat hij nooit gedaan had.

Innerlijke Leiding

Deze week, na twee jaren van stilte, voelde ik mij geleid om hem nog eens een berichtje te sturen en zo te tonen dat ik hem niet vergeten was.

Onmiddellijk kreeg ik een mooie en hartverwarmende reply. Mijn vriend antwoordde dat hij me miste en het geweldig apprecieerde dat ik contact zocht. Bovendien kon hij een schouderklopje van mij wel gebruiken omdat hij door een uitdagende periode ging. Mijn berichtje was perfect getimed.

Het voelde alsof een warme golf van Liefde me overspoelde. Wat was ik blij dat ik die whatsapp gestuurd had!

Je vraagt je misschien af: Waarom stuurde je dat bericht na al die tijd?
Wat betekent het om je ‘geleid’ te voelen?

Eigenlijk is het heel eenvoudig.
Mijn vriend kwam deze week plotseling in mijn gedachten, en ik besefte dat ik MEZELF nog niet helemaal had vergeven voor zijn afwezigheid. Ik voelde zo veel liefde en medeleven voor MEZELF, dat ik besliste om deze onopgeloste situatie in mijn leven los te laten. Ik koos liefde in plaats van angst.

En dus stuurde ik een berichtje.
Dat berichtje was een symbool van de zuivere liefde die ik op dat moment voelde. Ik verwachtte geen antwoord. Ik was niet gehecht aan een bepaalde uitkomst. Op een bepaalde manier was het een berichtje aan mezelf.

Een Cursus in Wonderen leert ons:
“Alleen wat jij niet hebt gegeven, kan in enige situatie ontbreken.” (T17.VII.4:1)

Eigenlijk kon het niet anders dan dat ik een hartverwarmende reply kreeg van mijn vriend. Ik had mezelf voldoende vergeven om terug liefde toe te laten in mijn leven.

Tom

ps. heb je mijn blog post over je best doen al gelezen?