Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe moeilijk het is om elke ochtend blij op te staan?

En toch is dat precies wat Jezus van ons vraagt in Een Cursus in Wonderen. 
Het is letterlijk een opdracht die we meekrijgen.
En dan kan je schamper je schouders ophalen en zeggen: “makkelijker gezegd dan gedaan”.
Maar is het echt wel zo moeilijk?

Wij streven voortdurend naar geluk.
We hollen duizend en één doelen na op zoek naar bevrediging..
Wij lezen zelfs Een Cursus In Wonderen in de hoop dat we ten langen leste vrede zullen vinden.
Met andere woorden: wij doen gi-gan-tisch veel moeite om gelukkig te worden. 
En dat kost heel, veel, energie.

Maar hebben wij al eens, consequent, geprobeerd om ochtend na ochtend blij te zijn?

Is dat wel zo moeilijk als het lijkt?

Je kan zeggen:
“ja maar, ik ben ziek, dan kan ik toch niet blij zijn..”
“ja maar, ik ben arm, dan kan ik toch niet blij zijn..”
“ja maar, ik ben eenzaam, dan kan ik toch niet blij zijn..”
enz.

Is dat zo?

Of wil je dan gewoon niet blij zijn?

Les 138 van Een Cursus in Wonderen zegt ons: De Hemel is de beslissing die ik moet nemen.

We maken de keuze voor de Hemel als we ontwaken, en besteden er vijf minuten aan om ons ervan te vergewissen dat we de enige beslissing hebben genomen die zinnig is. We beseffen dat we een bewuste keuze maken tussen wat bestaat en wat niets dan een schijn van waarheid heeft. Zijn schijnbestaan, gebracht naar wat werkelijkheid is, is vluchtig en doorzichtig in het licht. Het bergt nu geen verschrikking meer, want wat tot iets enorms was gemaakt, wraakzuchtig en meedogenloos van haat, vereist duisternis wil angst daarin worden geïnvesteerd. Nu wordt het als slechts een dwaze, onbenullige vergissing herkend. (WdI.138.11:1-5)

Gelukkig zijn is altijd maar één beslissing van ons verwijderd.
Ja zeker, geluk is een beslissing.
Het is de beslissing om onze rol te vervullen. 

Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld (WdI.62)

Het is door vergeving te beoefenen dat we ons herinneren wie we in werkelijkheid zijn: pure liefde, puur geluk. 

We hoeven daar dus niet naar te streven, we zijn het al.

Deze beslissing om gelukkig te zijn nemen wij de hele dag door opnieuw en opnieuw. In alle mogelijke omstandigheden en uitdagingen die onze aandacht vereisen. Telkens opnieuw worden wij uitgenodigd om onze functie te beoefenen: vergeving. 

En zo te leren wie we zijn. 
En zo simpelweg gelukkig te zijn.

Alleen door de functie te vervullen die God jou gegeven heeft, zul jij gelukkig zijn. Dat komt doordat het jouw functie is gelukkig te zijn, door het middel te gebruiken waardoor geluk onafwendbaar wordt.  Er bestaat geen andere manier. Daarom, elke keer dat jij kiest om je functie al dan niet te vervullen, kies je in feite om al dan niet gelukkig te zijn.

(WdI.64.4:1-4)

Laten we dit vandaag niet vergeten. Laten we onszelf hieraan herinneren ‘s morgens, en ‘s avonds opnieuw, en ook de hele dag door. Bereid jezelf van tevoren voor op alle beslissingen die jij vandaag zult nemen door eraan te denken dat ze in feite allemaal heel eenvoudig zijn. Elk zal leiden tot geluk of verdriet. Kan het werkelijk moeilijk zijn zo’n eenvoudige beslissing te nemen? Laat de vorm van de beslissing jou niet misleiden. Een ingewikkelde vorm betekent nog geen ingewikkelde inhoud. Het is onmogelijk dat enige beslissing op aarde een andere inhoud heeft dan precies deze ene eenvoudige keuze. Dat is de enige keuze die de Heilige Geest ziet. Daarom is het de enige keuze die er is. 

Laten we dan vandaag met deze gedachten oefenen: 

Laat me mijn functie niet vergeten. 
Laat me niet proberen de mijne in plaats te stellen van die van God. 
Laat me vergeven en gelukkig zijn.

(WdI.64.5:1-6:4)

De volgende keer dat we onszelf voorhouden dat we onmogelijk ‘gelukkig’ kunnen opstaan, moeten we misschien beseffen dat het geen kwestie van ‘kunnen’ is, maar eerder van ‘willen’. Gelukkig zijn begint elke ochtend met de bereidheid om gelukkig te zijn, ongeacht onze omstandigheden… 

Onze bereidheid is niet alle dagen even groot. De ene dag lukt al wat beter dan de andere. Sommige dagen willen wij, hoe hallucinant dat ook lijkt, simpelweg niet gelukkig zijn. 

Maar één ding is zeker: wanneer wij bereid zijn om gelukkig te zijn, en dus onze functie beoefenen, dan zullen alle krachten van de hemel ons komen helpen. 

De Verzoening is zo zachtmoedig dat je haar maar hoeft toe te fluisteren, en al haar macht zal jou ter hulp en ondersteuning toesnellen. Jij bent niet broos met God aan je zijde. (T14.IX.3:2-3)

De macht van God, en heel Zijn grenzeloze Liefde, zal je ondersteunen als je enkel je plaats zoekt in het Verzoeningsplan dat uit Zijn Liefde voortvloeit. (T16.VII.10:2)

Wij staan er nooit alleen voor.

Ik wens jou, beste lezer, toe dat je elke ochtend opnieuw zoekt naar die bereidheid diep vanbinnen. 

Geluk is een beslissing.
Het is je zo gegund om gelukkig te zijn.

We zullen vandaag proberen te begrijpen dat vreugde hier onze functie is. Als je droevig bent, blijft je rol onvervuld en is heel de wereld aldus van vreugde verstoken, net als jij. God vraagt jou gelukkig te zijn, zodat de wereld zien kan hoezeer Hij Zijn Zoon liefheeft en wil dat geen verdriet opkomt dat zijn vreugde tempert, geen angst hem bestookt die zijn vrede verstoort. Jij bent Gods boodschapper vandaag. Jij brengt Zijn geluk naar ieder die jij ziet, Zijn vrede naar ieder die jou aankijkt en Zijn boodschap ziet in jouw gelukkige gezicht. 

We zullen ons hierop vandaag in onze oefenperioden van vijf minuten voorbereiden, door geluk in ons te voelen opkomen in overeenstemming met de Wil van onze Vader en van ons. (WdI.100.6:1–8:3)

Wil jij ook overvloed ervaren? Registreer alvast voor mijn e-book.