“Schenk hun daarom van jouw overvloed, en leer je broeders die van hen kennen. Deel hun illusie van schaarste niet, anders zul jij jezelf als ontberend zien.”(T7.VII.7:7-8)

Een Cursus in Wonderen

Twee vrienden van mij worstelen op dit moment onafhankelijk van elkaar met een gevoel van schaarste door financiële problemen. Voor de ene dreigt een faillisement. De andere is een topper in zijn vakgebied maar vindt geen werk.

Omdat er de laatste tijd zoveel te doen is rond artificiële intelligentie vroeg ik het volgende aan ChatGPT:
“Wat zegt een Cursus in Wonderen over het ervaren van schaarste in je leven?”

Het antwoord dat ik kreeg van ChatGPT bestond uit vier paragrafen. Dit zijn de eerste drie:

  • Een Cursus in Wonderen behandelt het onderwerp schaarste in iemands leven op een diepgaande manier. Volgens de Cursus komt schaarste voort uit een illusoire overtuiging in de geest die gebaseerd is op het idee van afgescheidenheid van anderen en van de bron van overvloed. Het stelt dat deze overtuiging van schaarste resulteert in allerlei vormen van gebrek, zoals geldgebrek, tijdgebrek, liefdesgebrek enzovoort.
  • De Cursus stelt dat deze ervaringen van schaarste in werkelijkheid niet echt zijn, maar slechts illusies die voortkomen uit onze verkeerde perceptie van onszelf en de wereld. Het zegt dat we in werkelijkheid volkomen verbonden zijn met de bron van oneindige liefde en overvloed, en dat schaarste alleen maar een tijdelijke staat is die we ervaren wanneer we ons afgescheiden voelen van deze bron.
  • Om de illusie van schaarste te doorbreken, moedigt de Cursus ons aan om onze denkpatronen te veranderen en ons bewust te worden van de werkelijke aard van overvloed. Het benadrukt het belang van vergeving, zowel van onszelf als van anderen, om onze geest te zuiveren van de blokkades die schaarste in stand houden.

Nou, ik had het zelf aan een leek niet beter kunnen uitleggen, en ik stuurde die tekst dan ook alvast door aan één van mijn twee vrienden.

ChatGPT antwoordde ook nog met een -overigens cruciale- vierde paragraaf:

  • Volgens de Cursus is ware overvloed geen kwestie van externe omstandigheden, maar eerder een innerlijke staat van zijn. Het suggereert dat wanneer we onze overtuigingen van schaarste loslaten en ons openstellen voor de liefde en overvloed die inherent aanwezig zijn, we een ervaring van ware vervulling kunnen vinden, ongeacht de uiterlijke omstandigheden.

Deze laatste paragraaf is moeilijker uit te leggen aan wie met financiële problemen kampt, en kan ook voor bijkomende angst zorgen.

Want het klinkt een beetje als zeggen: “tja, je kan misschien geen boterhammen meer kopen maar het is toch allemaal een illusie. Mediteer maar lekker en dan vergeet je wel dat je honger hebt.”

Op dat moment schiet het ego natuurlijk in een kramp. Want waarom zouden we een Cursus in Wonderen toepassen als die niet daadwerkelijk voor verbetering zorgt in ons illusoire afgescheiden leventje hier op aarde? Ons ego schreeuwt: “Wat ben ik met innerlijke vrede als ik moet struggelen om rond te komen?”

Wat ons ego eigenlijk wilde lezen in die vierde paragraaf van chatGPT was: “Als we ons openstellen voor liefde dan zal er overvloed in ons leven komen en zullen de uiterlijke omstandigheden onze innerlijke rijkdom weerspiegelen”.

Maar dat staat er dus niet. 🙁 Zullen we de Cursus dan maar meteen weggooien wegens niet bruikbaar bij extreme geldzorgen en financiële problemen?

Niet doen.

Geldzorgen en financiële problemen oplossen met Een Cursus in Wonderen

Zoals ik al eerder aanhaalde in deze blog, is de Cursus gelukkig wél een zeer praktische Cursus.

“Dit is geen cursus in het spelen met ideeën, maar in de praktische toepassing ervan. Niets kan specifieker zijn dan dat jou wordt gezegd dat je zult ontvangen als je vraagt. (T11.VIII.5:3-4)

Wow, wacht even. “Ontvangen als je vraagt”. Dat klinkt goed.

De Heilige Geest zal ieder specifiek probleem beantwoorden, zolang jij gelooft dat problemen specifiek zijn. Zijn antwoord is zowel veelvoudig als een, zolang jij gelooft dat het ene veelvoudig is.” . (T11.VIII.5:5-6)

Met een “specifiek probleem” bedoelt Jezus de ontelbare specifieke vormen die problemen aannemen hier in de aardse illusie. En hij zegt dus letterlijk dat de Heilige Geest antwoorden kan bieden voor al die ontelbare specifieke problemen, inclusief geldproblemen.

Maar wat Jezus ook zegt (“Zijn antwoord is zowel veelvoudig als één”) is dat de Heilige Geest ons ‘onderweg’ zal leren dat wij in werkelijkheid maar één probleem hebben: het illusoire geloof dat wij afgescheiden zijn van God, onze bron. De ene oplossing daarvoor, en dus de oplossing voor al onze problemen, is dat we ons herinneren dat de afscheiding van God nooit gebeurde, en dat wij nog steeds veilig zijn.

Ons ego vraagt: “Wacht even…Heeft Jezus nu gezegd dat hij ons geld gaat geven, of hoe zit dat nu?”

Mijn ervaring met het universum is dat het expansief is. Schaarste is van het ego. Liefde breidt per definitie constant uit. Schaarste is één van de vele symbolen van angst en schuld die ons gevangen houden in de droom, die dan ook nog eens een nachtmerrie blijkt te zijn. Maar wij hoeven geen nachtmerrie te leven. God heeft geen armoedebewustzijn.

Er is niks spiritueels aan geldtekort, behalve dan dat het de geweldige kans biedt om te leren dat wij recht hebben op overvloed, omdat wij in werkelijkheid overvloed zijn.

Schaarste is dus een roep om liefde. 

We bidden: “Help mij om mijn perceptie te veranderen van angst naar liefde”.

De oplossing voor een gevoel van schaarste ligt zoals steeds in het overdragen van onze zorgen aan de Heilige Geest. Hij is de perfecte geldmanager.

Ons vertrouwen in Hem is de beste investering die we ooit kunnen maken. Hij zal, zonder uitzondering, onze financiële problemen oplossen, op de best mogelijke manier, op het best mogelijke moment en in de best mogelijke vorm voor ons:

Alleen de Heilige Geest weet wat jij nodig hebt. Want Hij zal jou alles geven wat de weg naar het licht niet verspert. En wat anders zou je nodig hebben? In de tijd geeft Hij je alle dingen die je hebben moet, en zal die vernieuwen zolang jij ze nodig hebt. Hij zal jou niets ontnemen zolang je het maar enigszins nodig hebt. En toch weet Hij dat alles wat je nodig hebt tijdelijk is, en slechts zal voortduren tot je van al je behoeften afstapt en beseft dat ze allemaal zijn vervuld. (T13.VII.12:1-6)

Merk op dat De Cursus zich hier duidelijk niet op één lijn plaatst met manifestatie-boeken zoals ‘The Secret’. Jezus waarschuwt ons duidelijk om het ‘manifesteren’ van overvloed niet in de handen van ons ego te leggen. Waarom zouden wij veel energie steken in het najagen van de schijnbare oplossingen van onze problemen, als wij zelf eigenlijk niet weten wat ons werkelijke probleem is?

‘Zoek, maar vind niet’ blijft het grimmige bevel van deze wereld, en niemand die de doelstellingen van de wereld nastreeft kan anders handelen.(H13.5:8)

Het gebruik van manifestatie-technieken zoals visualisatie, vision boards, geld-gerichte gedachten etc. kan gewoon een methode van het ego worden om ons langer in de hel te houden. 

Vraag dan ook niet aan jezelf wat jij nodig hebt, want dat weet je niet, en eigenraad doet pijn. Want wat jij nodig meent te hebben zal alleen dienen om jouw wereld af te schermen tegen het licht, en jou onwillig maken om de waarde die deze wereld werkelijk voor je bevatten kan in twijfel te trekken. (T13.VII.11:1-6) 

Alleen de Heilige Geest is dus een veilige financiële coach, die onze geldzorgen en financiële problemen kan oplossen. Hij weet wat we nodig hebben, en hij kan het ons geven.

Hoe kunnen we ons dan praktisch tot hem richten en zijn hulp inroepen?

De Foundation For Inner Peace, de uitgever van Een Cursus in Wonderen, heeft een mooie YouTube video waarin ze het ervaren van overvloed bespreken. Tam Morgan vertelt daarin dat het eigenlijk neerkomt op een heel simpel gebed:

“Give me whatever is best for me.”
“Geef me dat wat het beste voor mij is”.

Als we deze woorden oprecht durven menen, als er voldoende bereidheid is om niet onze eigen wil door te drukken, dan mogen we er van op aan dat het antwoord zal komen. En we mogen er op vertrouwen dat de Heilige Geest de schaarste in ons leven zal ‘oplossen’.

Dat staat trouwens mooi en liefdevol samengevat in les 358:

Les 358

Geen enkel beroep op God kan onverhoord en zonder antwoord blijven. En hiervan kan ik zeker zijn: Zijn antwoord is het antwoord dat ik werkelijk wens. (WdII.358.t)

Ps. Bovenstaande blogpost bewijst enerzijds hoe krachtig Artificiële intelligentie zoals ChatGPT is. Anderzijds toont het er ook de limieten van aan. Net zoals dokter Google niet altijd de juiste informatie biedt wanneer we ziek zijn, gaf ChatGPT ons een antwoord zonder de specifieke context van de vraag te kennen. In de handen van het ego kan ChatGPT dan ook een bron van angst worden of een tool die tot verwarring leidt over de boodschap van Jezus in De Cursus.

ChatGPT voelt voor mij als een nuttige tool voor ervaren studenten van de Cursus omdat het snel de essentie van bepaalde ideeën kan samenvatten. Wie De Cursus al een tijdje bestudeert kan de informatie van chatGPT waarschijnlijk in de juiste context plaatsen, en aftoetsen aan zijn eigen innerlijke wijsheid. Voor anderen raad ik aan om toch vooral de oorspronkelijke Cursus te bestuderen, en zich tot de Heilige Geest te wenden in plaats van het internet om de boodschap van Jezus te ontcijferen…